TERUGBETALINGEN

Met respect voor het geregistreerde motto van C.A., We are here and we are free, nodigt CA Holland iedereen die geïnteresseerd is in herstel uit voor de jaarlijkse CA Holland Conventie. Badges moeten echter worden gedragen door conventiebezoekers om toegang te krijgen tot andere conventie activiteiten. Restitutieverzoeken moeten uiterlijk op 28 juli 2023 zijn ontvangen. Er worden ter plaatse geen restituties verleend. Geen uitzonderingen! Alle andere terugbetalingsverzoeken, indien goedgekeurd, zullen na de Conventie worden afgegeven.

Stuur verzoeken om terugbetaling schriftelijk naar: registratie@ca-conventie.nl

Scroll naar boven